شنبه 6 شهريور 1395

  ***  جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بیست و سه ساله شد  ***

  ..... مهلت ثبت نام در جشنواره تا 18مرداد .....


  اسامی پذیرفته شدگان نهایی جشنواره بیست و سوم

  جهت حضور در سنندج اعلام گردید

   

   

  پوستر بيست و سومين جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

   طراح: حميدرضا زری